Những bông hoa trong ống nghiệm

Tiến sĩ Wim l. Noorduin, tại viện kỹ thuật & khoa học ứng dụng của trường Harvard đã thực hiện “ trồng “ thành công một loạt những bông hoa tinh thể siêu nhỏ.

Wim I. Noorduin thực hiện việc “trồng” hoa này như sau: ông sục CO2 vào dung dịch Bari Clorua và Natri Silicat, phản ứng hóa học xảy ra sẽ tạo thành các tinh thể Bari Carbonat, kết tinh thành những hình dạng phức tạp. Sau quá trình quan sát phản ứng dưới kính hiển vi điện tử, Wim nhận ra rằng, hình dạng, cấu trúc của các tinh thể kết tinh phụ thuộc vào môi trường phản ứng. Ông đưa ra các thử nghiệm thay đổi nồng độ acid cũng như nhiệt độ môi trường để kiểm thử và chụp lại kết quả. Từ đó, ông đã trồng được những bông hoa tinh thể tuyệt đẹp.

Nguồn: designboom
Eule™@ Khoa Học 247 ., Biên dịch

Authors

Related posts

*

Top