15 cây cầu dài nhất thế giới

Khoa học 247 xin giới thiệu với các bạn danh sách 15 cây cầu dài nhất thế giới.

15. Cầu King Fahd

Chiều dài: 16 dặm ~ 25km. Được xây dựng năm 1986, nối Arap Saudi với Bahrain

Cầu King Fahd

14. Cầu Jintang

Cầu Jintang dài 16,5 dặm ~ 26,5km và được xây năm 2009 tại Trung Quốc.

Cầu Jintang

13. Cầu Atchafalaya Basin

Cầu Atchafalaya Basin dài 18,2 dặm ~ 29,2km. Cầu được xây năm 1973 tại Hoa Kỳ và đóng vai trò như một đường cao tốc

Cầu Atchafalaya Basin

12. Tuyến đường Shanghai Maglev

Tuyến đường Shanghai Maglev dài 18,58 dặm ~ 29,9km, được xây dựng năm 2003 tại Trung Quốc

Tuyến đường Shanghai Maglev

11. Cầu Donghai

Được xây dựng năm 2005 tại Trung Quốc, cầu Donghai dài 20,18 dặm ~ 32,5km. Đây là một trong những chiếc cầu đẹp nhất.

Cầu Donghai

10. Cầu Runyang

Được xây dựng năm 2005 tại Trung Quốc, cầu Runyang dài 22,15 dặm ~  35,6km.

Cầu Runyang

9. Cầu vịnh Hangzhou

Được xây dựng năm 2007 tại Trung Quốc, cầu vịnh Hangzhou dài 22,16 dặm ~  35,6km.

Cầu vịnh Hangzhou

8. Cầu Yangcun

Được xây dựng năm 2007 tại Trung Quốc, cầu Yangcun thực chất là đường sắt nối 2 thành phố Bắc Kinh và Thiên Tân. Chiếc cầu dài 22,25 dặm ~ 35,8km

Cầu Yangcun

7. Chiếc cầu đầm Manchac

Được xây dựng năm 1970 tại Mỹ, cầu đầm Manchac dài 22,81 dặm ~ 36,7km.

Chiếc cầu đầm Manchac

6. Chiếc cầu qua hồ Pontchartrain

Được xây dựng năm 1956 tại Mỹ, chiếc cầu qua hồ Pontchartrain dài 23,8 dặm ~ 38,4km. Chiếc cầu này cũng đang giữ kỷ lục Guinness với tư cách là chiếc cầu liên tục (continuous) dài nhất thế giới.

Chiếc cầu qua hồ Pontchartrain

5. Chiếc cầu vịnh Jiaozhou

Được xây dựng năm 2011 tại Trung Quốc, chiếc cầu vịnh Jiaozhou dài 26,4 dặm ~ 42,5km. Chiếc cầu này cũng đang giữ kỷ lục Guinness với tư cách là chiếc cầu lắp ghép (aggregate) dài nhất thế giới.

Chiếc cầu vịnh Jiaozhou

4. Cầu lớn Bắc Kinh

Được xây dựng năm 2010 tại Trung Quốc, chiếc cầu lớn Bắc Kinh thực ra là tuyến đường sắt cao tốc nối Bắc Kinh với Thượng Hải. Cầu dài 29,9 dặm ~ 48,1km.

Cầu lớn Bắc Kinh

3. Cầu lớn Weinan Weihe

Được xây dựng năm 2008 tại Trung Quốc, chiếc cầu lớn Weinan Weihe thực ra là tuyến đường sắt cao tốc nối Zhengzhou và Xi’an. Chiếc cầu dài 49,54 dặm ~ 79,7km.

Cầu lớn Weinan Weihe

2. Cầu lớn Thiên Tân

Cầu lớn Thiên Tân là tuyến đường sắt cao tốc nối Bắc Kinh với Thượng Hải. Cầu dài 70,64 dặm ~ 113,7km và đang là chiếc cầu dài thứ 2 trên thế giới.

Cầu lớn Thiên Tân

1. Cầu lớn Danyang–Kunshan

Chiếc cầu dài nhất thế giới – cầu lớn Danyang–Kunshan – cũng nằm tại Trung Quốc. Đây lại là một tuyến đường sắt cao tốc nữa nối Bắc Kinh với Thượng Hải. Cầu dài 102,4 dặm ~ 164,8km và được hoàn thành vào năm 2010.

Cầu lớn Danyang–Kunshan

Nguồn: likes.com

SOC @ Khoa học 247., Biên dịch

Authors

*

Top